Congratulations - Best Paper Award of IWH 2016 for Po-Hao Wang

IWH 2016, Nov. 11-13, JiaoXi, Yilan, Taiwan